Home

Przemysł chemiczny - Jedną z gałęzi przemysłu przetwórczego jest przemysł chemiczny. Obejmuje on przemysł chemii organicznej, nieorganicznej, wielką chemię, przetwórstwo chemiczne i chemię małotonażową.

Przemysł elektromaszynowy - Przemysł elektromaszynowy jest gałęzią przemysłu polegającą ma produkcji maszyn. Dynamicznie się on rozwija, szczególnie w krajach rozwiniętych.

Przemysł spożywczy - Przemysł spożywczy jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów, które następnie przeznaczone są do spożycia, na przykład mięsa, mleka, nabiału, pieczywa i tak dalej.