Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny jest na chwilę obecną, a w zasadzie od wieków, podstawową gałęzią przemysłu. Jest to kluczowa dyscyplina, która stanowi nic innego jak dział przemysłu przetwórczego. Generalnie składa się ona z wielorakich poddziedzin, w tym na przykład przemysłu chemii organicznej, przemysłu chemii nieorganicznej. I tenże podział jest główną i bazową klasyfikacją wspomnianego i omawianego tu rodzaju przemysłu. W zakresie przemysłu chemii organicznej warto mieć świadomość, iż są to rozliczne produkty, jakie są tworzone z zastosowaniem ściśle określonych materiałów wytwórczych, które to mają opierać się na naturalności.
Mowa http://www.florimex.pl/pl/ zatem o punkcie wyjścia w postaci tworzyw naturalnych typu szlachetne drewno, kauczuk, substancje organiczne szeroko rozumiane czy tłuszcze. Do tego dochodzą także organiczne węglowodany. Jeżeli natomiast mowa o przemyśle chemii nieorganicznej, to chyba nie ma się co dłużej zastanawiać na czym bazuje ta grupa substancji, a mianowicie są to produkty wytwarzane na bazie wielorakich składników o właściwościach i charakterze nieorganicznym. Można w tym aspekcie mówić o wielorakich rudach czy minerałach. Jeszcze co innego to z kolei podział na przemysł chemiczny pod względem tonażu produkcji. I tak biorąc tenże czynnik pod uwagę mówi się o tak zwanej wielkiej chemii, jak i chemii małotonażowej oraz przetwórstwie chemicznym. Warto wiedzieć, że pierwsza z tych kategorii, a zatem tak zwany przemysł wielkiej chemii jest to określenie stosowane względem wielkości produkcji przekraczającej miliony ton rok rocznie.
Jest to produkcja takich środków chemicznego pochodzenia jak plastyfikatory, wielorakie tworzywa sztuczne oraz paliwa i nawozy. Co więcej są to także gazy przemysłowe. Dodatkowy element to chemia małotonażowa, a więc cała kategoria, jaka opiera się na produkcji dużej, ale obiektywnie rzecz biorąc znacznie mniejszej w swej skali niż przykładowo chemia małotonażowa. Produkcja jest tu opierająca się na chemii dużej wartości dodanej. Są to środki czystości, produkty pielęgnacyjne o właściwościach chemicznych, jak także lekarstwa różnego typu i środki kosmetyczne.
Na koniec jeszcze krótkie wyjaśnienie czym jest przetwórstwo chemiczne wyżej wspomniane. Otóż jest to przetwarzanie gotowych półproduktów, a zatem obróbka termiczne, mieszanie, pakowanie, selekcjonowanie itd. Przemysł chemiczny odznacza się na tle innych przemysłowych dziedzin i gałęzi wielorakimi cechami, do jakich zalicza się przykładowo nie za wysoką pracochłonność, a także wysoką kapitałochłonność.