Przemysł chemiczny

Jedną z gałęzi przemysłu przetwórczego jest przemysł chemiczny. Obejmuje on przemysł chemii organicznej, nieorganicznej, wielką chemię, przetwórstwo chemiczne i chemię małotonażową. Pierwsza wytwarza produkty z węgla kamiennego, ropy i tym podobnych, zaś druga – surowców takich jak siarka, fosforyty i sole mineralne. Do wielkie chemii zaliczamy produkcję tworzyw sztucznych, paliwa, gazów czy nawozów sztucznych. Przy przetwórstwie nie produkuje się nowych produktów, ale przetwarza, miesza i obrabia to, co już jest. Najbardziej rozwinięte kraje po względem przemysłu chemicznego to Japonia, USA, Kanada czy Niemcy. W Polsce przemysł chemiczny stanowi dziesięć procent sprzedaży.