Przemysł

Przemysł jest działem produkcji materialnej, w którym bazuje się na przyrodzie i dostarczanych przez nią zasobach. Ludzie posługują się maszynami w celu pozyskania odpowiednich produktów. Przemysł spełnia funkcję filmy instruktażowe produkcyjną, w przemyśle pozyskujemy dane produkty i tworzywa, możemy je też przetwarzać. Przemysł pełni też funkcję społeczną – dzięki niemu zwiększa się liczba miejsc pracy, a także rozwija się technologia, tym samym życie staje się bardziej komfortowe. Zmienia on także środowisko, prowadzi do rozwoju miast i wsi. I, co nie mniej ważne, przemysł jest także źródłem zysku, w jego wyniku pozyskujemy surowce i energię. Przemysł dzielimy na lekki (produkcja tkanin, przemysł spożywczy, ceramiczny, szklany), a także na ciężki (związany z produkcją maszyn i półproduktów).