Handel

Handel towarzyszy człowiekowi od wieków. Polega on na sprzedaży, wymianie usług i dóbr za pieniądze lub na zasadzie wymiany. Proces ten może odbywać się przez pośredników. Celem handlu jest zysk, najlepiej obustronny. Handel kieruje ruchem towarów w czasie (chodzi tutaj o różnice między tym, https://www.res-turbo.pl/ ile się produkuje, a ile konsumuje), a także w przestrzeni – czy miejsca produkcji pokrywają się z miejscami potrzebującymi danego produktu.
Odrębna gałęzią jest handel zagraniczny, który oznacza międzynarodową wymianę towarów, często na nieco innych warunkach niż wymiana krajowa.
Handel i reklama są nierozłączne. W starożytnym Egipcie i Grecji wędrowni kupcy wykrzykiwali nazwy swoich towarów i uwagi na temat ich skuteczności zachęcając przechodniów do ich kupna. W średniowieczu sprzedawcy mieli pomocników, którzy przed sklepem wychwalali zawarte w nim produkty. Z tamtejszej reklamy słownej powstało wiele innych rodzajów reklamy. Dziś swoje produkty możemy rozsławiać za pomocą mediów czy rozdając materiały reklamowe. Reklama pomaga w handlu, ponieważ stwarza wrażenie, że nasz produkt jest naprawdę godny uwagi. Bez dobrej reklamy wiele wspaniałych produktów nie ma szans na przebicie się do szerszego grona odbiorców.